Mẫu Hộp Bánh Trung Thu Đồng Khánh 20120

(Mẫu hộp 2 bánh)

 

 

(Mẫu hộp 4 bánh)

 

 

(Mẫu hộp mini 8 bánh)

 

 

(Mẫu hộp Cô Tiên 1,2,3,4)

 

 

(Mẫu hộp Bát Tiên Thượng Nguyệt)

 

 

(Mẫu hộp Phú Quý Cát Tường)

 

 

(Mẫu hộp Đại Phát Vinh Hoa)