Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm và tham gia của quý khách hàng đối với BÁNH TRUNG THU ĐỒNG KHÁNH. Dưới đây là một mô tả về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lý do tại sao chúng tôi thực hiện việc này:

1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi, tại BÁNH TRUNG THU ĐỒNG KHÁNH, chỉ thu thập những thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm trên trang web của chúng tôi, https://banhdongkhanh.com.vn. Các thông tin cá nhân này bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin giao dịch khi quý khách hàng thực hiện mua sắm. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý đơn hàng, thông báo trạng thái đơn hàng và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết.

2. Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động của quý khách trên trang web, nhằm cải thiện trải nghiệm và cung cấp các tính năng tùy chỉnh như lưu thông tin bình luận khi quý khách viết bình luận.

3. Bình luận: Khi quý khách hàng để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hiển thị trong mẫu bình luận, địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để phát hiện và ngăn chặn spam.

4. Gravatar: Địa chỉ email của quý khách có thể được sử dụng để tạo một chuỗi ẩn danh (hash) và cung cấp cho dịch vụ Gravatar, giúp xác định xem quý khách có sử dụng hình ảnh cá nhân Gravatar hay không.

5. Hình ảnh: Nếu quý khách tải hình ảnh lên trang web, chúng tôi khuyến nghị tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) để tránh việc lộ dữ liệu vị trí.

6. Cookies: Khi quý khách viết bình luận trên trang web, thông tin như tên, địa chỉ email và trang web có thể được lưu trong cookie. Cookie này giúp quý khách không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác, và thông tin này sẽ được lưu giữ trong một năm.

7. Đăng nhập và thông tin liên quan: Khi quý khách đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định việc cho phép sử dụng cookie. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị gỡ bỏ khi quý khách đóng trình duyệt.

8. Nội dung nhúng từ website khác: Trang web có thể chứa nội dung được nhúng từ các trang web khác như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về quý khách, sử dụng cookie và nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba để giám sát tương tác của quý khách với nội dung được nhúng.

9. Phân tích: Chúng tôi sử dụng công cụ phân tích để theo dõi lưu lượng truy cập và hiểu rõ hơn về cách quý khách sử dụng trang web. Thông tin thu thập từ các công cụ này không chứa thông tin cá nhân và được sử dụng để cải thiện trải nghiệm trên trang web.

10. Liên hệ: Nếu quý khách có câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp trên trang web.

11. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng các biện pháp an ninh, kỹ thuật và quản lý phù hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến và tuân thủ tiêu chuẩn ngành để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách.

12. Tiết lộ dữ liệu: Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ khi chúng tôi bị yêu cầu làm như vậy bởi luật pháp hoặc có nghĩa vụ hợp pháp.

13. Quyền riêng tư: Chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu công bố thông tin theo quy định của pháp luật và bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập trá