Bảng Giá Bánh Trung Thu Đồng Khánh 2020

Tải về bảng giá

VUI LÒNG BẤM TẢI VỀ BẢNG GIÁ

 

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
BÁNH ĐẶC BIỆT (CAO CẤP)
ĐB1 PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4 bánh 250g + 1 rượu vang) 1.450.000
ĐB2 ĐẠI PHÁT VINH HOA (6 bánh 250g + 1 hộp trà Ô Long 2.050.000
ĐB3 BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) 615.000
MN MINI 8 BÁNH (8 bánh 100g) 470.000
CT1 CÔ TIÊN 1: HẢI SÂN SÒ ĐIỆP XÁ XÍU 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

670.000
CT2 CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

690.000
CT3 CÔ TIÊN 3: THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

710.000
CT4 CÔ TIÊN 4: VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

750.000
BÁNH HEO, BÁNH CÁ
HC1 Heo con 20.000
HC2 Heo con 29.000
HĐ1 Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) 75.000
HĐ2 Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) 178.000
CC Cá con 29.000
CĐ1 Cá đàn (1 mẹ 2 con) 75.000
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150G)
1 Hạt sen 55.000
1T Hạt sen trà xanh Matcha 56.000
3 Đậu xanh 54.000
3D Đậu xanh lá dứa 55.000
7 Khoai môn hạnh đào 55.000
9 Sữa dừa hạt dưa 54.000
11 Cà phê 55.000
13 Đậu đỏ 56.000
9A Dừa sầu riêng 55.000
51 Ngũ nhân 61.000
61 Thập cẩm lạp xưởng 65.000
71 Jambon bát bửu 68.000
81 Thập cẩm gà quay jambon 71.000
91 Vi cá gà quay 80.000
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG (210G)
2 Hạt sen 86.000
2T Hạt sen trà xanh Matcha 86.000
4 Đậu xanh 82.000
4A Đậu xanh sầu riêng 82.000
4D Đậu xanh lá dứa 82.000
0 Sữa dừa hạt dưa 82.000
0A Dừa sầu riêng 82.000
8 Khoai môn hạnh đào 84.000
12 Cà phê 84.000
14 Đậu đỏ 84.000
52 Ngũ nhân 91.000
62 Thập cẩm lạp xưởng 100.000
72 Jambon bát bửu 103.000
82 Thập cẩm gà quay jambon 113.000
92 Vi cá gà quay 133.000
90 Vi cá hải sản 135.000
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250G)
A ĐB Thập cẩm gà quay Jambon 123.000
A1ĐB Vi cá yến sào hải sản 155.000
A2ĐB Hạt sen trà xanh Matcha 93.000
A3ĐB Đậu xanh lá dứa 92.000
A4ĐB Lạp xưởng ngũ hạt 110.000
A5ĐB Đậu xanh hạt dưa 92.000
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (800G)
54 Đậu xanh hạt dưa 290.000
64 Bát trân thập cẩm lạp xưởng 320.000
74 Jambon bát bửu tôm càng 370.000
84 Xá xíu gà quay 380.000
94 Bào ngư vi cá gà quay yến sào 470.000
BÁNH DẺO 0 TRỨNG (200G)
DXL2 Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 46.000
TX2 Bánh dẻo trà xanh Matcha 46.000
DX2 Bánh dẻo đậu xanh 45.000
TC2 Bánh dẻo thập cẩm 47.000
TC2G2 Bánh dẻo thập cẩm gà quay 49.000
SD2 Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa 45.000
SN2 Bánh dẻo sen nhuyễn 47.000
KM2 Bánh dẻo khoai môn 46.000
BÁNH DẺO 1 TRỨNG (250G)
DXL5 Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 68.000
TX5 Bánh dẻo trà xanh Matcha 69.000
DX5 Bánh dẻo đậu xanh 66.000
TC5 Bánh dẻo thập cẩm 70.000
TC5 Bánh dẻo thập cẩm gà quay 72.000
SD5 Bánh sữa dừa hạt dưa 66.000
SN5 Bánh dẻo sen nhuyễn 68.000
KM5 Bánh dẻo khoai môn 67.000
BÁNH CHAY (150G)
1C Bánh chay hạt sen 50.000
2C Bánh chay đậu xanh 50.000
3C Bánh chay đậu đỏ 50.000
4C Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha 50.000
6C Bánh chay thập cẩm 50.000
7C Bánh chay khoai môn 50.000
9C Bánh chay sữa dừa hạt dưa 50.000
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH 0 TRỨNG
OT2 Đậu xanh không hộp 120g 38.000
61(OT) Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g 57.000
3(OT) Đậu xanh 0 trứng 150g 50.000
15 Socola sữa 150g 52.000
16 Socola sữa 210g 77.000
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) 150G
BKM Trà xanh Matcha 60.000
BKQ Sen Nam Việt Việt Quất 60.000
BKD Đậu đỏ hạt dưa 61.000
BKT Đậu xanh dâu tươi 60.000
BKX Đậu xanh hạt dưa 61.000
BKC Thập cẩm xá xíu gà quay 66.000
BẢNG CHIẾT KHẤU
STT Số lượng Mức chiết khấu
1 05 – 10 hộp (4 bánh) 15%
2 10 – 20 hộp (4 bánh) 20%
3 20 – 50 hộp (4 bánh) 25%
4 50 – 80 hộp (4 bánh) 30%
5 80 – 100 hộp (4 bánh) 35%

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0919 593 159 Ms.Thúy