Bảng Giá Bánh Trung Thu Đồng Khánh 2019

Tải về bảng giá

VUI LÒNG BẤM TẢI VỀ BẢNG GIÁ

 

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
BÁNH ĐẶC BIỆT (CAO CẤP)
ĐB1 PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4 bánh 210g + 1 rượu vang) 1.300.000
ĐB2 ĐẠI PHÁT VINH HOA (6 bánh 250g + 1 hộp trà Ô Long 2.050.000
ĐB3 BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) 590.000
MN MINI 8 BÁNH (8 bánh 100g) 445.000
CT1 CÔ TIÊN 1: HẢI SÂN SÒ ĐIỆP XÁ XÍU 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

640.000
CT2 CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

660.000
CT3 CÔ TIÊN 3: THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

680.000
CT4 CÔ TIÊN 4: VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G

(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g)

720.000
BÁNH HEO, BÁNH CÁ
HC1 Heo con 18.000
HC2 Heo con 27.000
HĐ1 Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) 72.000
HĐ2 Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) 175.000
CC Cá con 27.000
CĐ1 Cá đàn (1 mẹ 2 con) 72.000
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150G)
1 Hạt sen 53.000
1T Hạt sen trà xanh Matcha 54.000
3 Đậu xanh 52.000
3D Đậu xanh lá dứa 53.000
7 Khoai môn hạnh đào 53.000
9 Sữa dừa hạt dưa 52.000
11 Cà phê 53.000
13 Đậu đỏ 54.000
9A Dừa sầu riêng 53.000
51 Ngũ nhân 59.000
61 Thập cẩm lạp xưởng 62.000
71 Jambon bát bửu 65.000
81 Thập cẩm gà quay jambon 68.000
91 Vi cá gà quay 78.000
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG (210G)
2 Hạt sen 84.000
2T Hạt sen trà xanh Matcha 84.000
4 Đậu xanh 80.000
4A Đậu xanh sầu riêng 80.000
4D Đậu xanh lá dứa 80.000
0 Sữa dừa hạt dưa 80.000
0A Dừa sầu riêng 80.000
8 Khoai môn hạnh đào 82.000
12 Cà phê 82.000
14 Đậu đỏ 82.000
52 Ngũ nhân 89.000
62 Thập cẩm lạp xưởng 97.000
72 Jambon bát bửu 100.000
82 Thập cẩm gà quay jambon 110.000
92 Vi cá gà quay 130.000
90 Vi cá hải sản 132.000
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250G)
A ĐB Thập cẩm gà quay Jambon 120.000
A1ĐB Vi cá yến sào hải sản 153.000
A2ĐB Hạt sen trà xanh Matcha 91.000
A3ĐB Đậu xanh lá dứa 90.000
A4ĐB Lạp xưởng ngũ hạt 108.000
A5ĐB Đậu xanh hạt dưa 90.000
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (800G)
54 Đậu xanh hạt dưa 280.000
64 Bát trân thập cẩm lạp xưởng 310.000
74 Jambon bát bửu tôm càng 350.000
84 Xá xíu gà quay 360.000
94 Bào ngư vi cá gà quay yến sào 450.000
BÁNH DẺO 0 TRỨNG (200G)
DXL2 Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 44.000
TX2 Bánh dẻo trà xanh Matcha 44.000
DX2 Bánh dẻo đậu xanh 43.000
TC2 Bánh dẻo thập cẩm 45.000
SD2 Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa 43.000
SN2 Bánh dẻo sen nhuyễn 45.000
KM2 Bánh dẻo khoai môn 44.000
BÁNH DẺO 1 TRỨNG (250G)
DXL5 Bánh dẻo đậu xanh lá dứa 66.000
TX5 Bánh dẻo trà xanh Matcha 67.000
DX5 Bánh dẻo đậu xanh 64.000
TC5 Bánh dẻo thập cẩm 69.000
SD5 Bánh sữa dừa hạt dưa 64.000
SN5 Bánh dẻo sen nhuyễn 66.000
KM5 Bánh dẻo khoai môn 65.000
BÁNH CHAY (150G)
1C Bánh chay hạt sen 48.000
2C Bánh chay đậu xanh 48.000
3C Bánh chay đậu đỏ 48.000
4C Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha 48.000
6C Bánh chay thập cẩm 48.000
7C Bánh chay khoai môn 48.000
9C Bánh chay sữa dừa hạt dưa 48.000
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH 0 TRỨNG
OT2 Đậu xanh không hộp 120g 36.000
61(OT) Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g 55.000
3(OT) Đậu xanh 0 trứng 150g 48.000
15 Socola sữa 150g 50.000
16 Socola sữa 210g 75.000
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) 150G
BKM Trà xanh Matcha 58.000
BKQ Sen Nam Việt Việt Quất 58.000
BKD Đậu đỏ hạt dưa 59.000
BKT Đậu xanh dâu tươi 58.000
BKX Đậu xanh hạt dưa 59.000
BKC Thập cẩm xá xíu gà quay 64.000
BÁNH PÍA ĐỒNG KHÁNH
2C Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Chay (75g/cái) Liên hệ
4C Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Chay (100g/cái) Liên hệ
3A Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Trứng (75g/cái) Liên hệ
7A Bánh Pía Môn Sầu Riêng Trứng (75g/cái) Liên hệ
4A Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng (100g/cái) Liên hệ
8A Bánh Pía Môn Sầu Riêng 1 Trứng (100g/cái) Liên hệ
BẢNG CHIẾT KHẤU
STT Số lượng Mức chiết khấu
1 05 – 10 hộp (4 bánh) 15%
2 10 – 20 hộp (4 bánh) 20%
3 20 – 50 hộp (4 bánh) 25%
4 50 – 80 hộp (4 bánh) 30%
5 80 – 100 hộp (4 bánh) 35%

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG:

0919 593 159 Ms.Thúy